Looking for English? Click here!

10 thói quen không thể ngăn cản của một doanh nhân

Để trở thành một doanh nhân thật không dễ dàng. Nó đòi hỏi các thói quen mà hầu hết mọi người bình thường  đều không có, với những kỷ luật, niềm đam mê và quyết tâm sẽ giúp bạn trở thành một chủ doanh nghiệp. Và trong khi mỗi doanh nghiệp khác nhau, tất cả…