Looking for English? Click here!
11-chien-luoc-su-dung-email-hieu-qua

11 chiến lược sử dụng email hiệu quả hơn

Quản lý email có thể là một việc vặt, nhưng nó biết cách làm bạn mất nhiều thời gian. Nó có thể ăn cắp thời gian từ nhiệm vụ quan trọng hơn và thậm chí làm bạn trở nên “lơ ngơ”. Một nghiên cứu Đại học London phát hiện ra rằng những người thường xuyên kiểm…

Làm thế nào để quản lý Email của bạn hiệu quả hơn

Email là một trong những công cụ truyền thông được sử dụng nhiều nhất trong kinh doanh. Nó cho phép chúng ta kết nối với nhau bất cứ khi nào chúng ta muốn và cung cấp cho chúng ta khả năng để làm việc cùng nhau, chia sẻ các tập tin hoặc các ghi chú…