Looking for English? Click here!
giao-dien-trai-nghiem-nguoi-dung-31

Giao diện trải nghiệm người dùng (UI) tốt là … (4)

10 mục của phần 4 bài viết giao diện trải nghiệm người dùng sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tốt hơn khi xem các website cũng như phải thiết kế website riêng cho chính mình. #31: Trình bày nội dung theo thứ tự phân bậc rõ ràng Một nội dung trình bày tốt phải…

giao-dien-trai-nghiem-nguoi-dung-3

Giao diện trải nghiệm người dùng (UI) tốt là …(2)

10 mục của phần 2 bài viết giao diện trải nghiệm người dùng sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tốt hơn khi xem các website cũng như phải thiết kế website riêng cho chính mình. #11: Thử “đối lập” thay vì “giống nhau” Hãy thiết kế giao diện nút CTA (call-to-action) nổi bật hơn những…

giao-dien-trai-nghiem-nguoi-dung-15

Giao diện trải nghiệm người dùng (UI) tốt là … (3)

10 mục của phần 3 bài viết giao diện trải nghiệm người dùng sẽ giúp cho bạn có cái nhìn tốt hơn khi xem các website cũng như phải thiết kế website riêng cho chính mình. #21: Thử chuyển tiếp từ từ thay vì thay đổi ngay lập tức Các yếu tố giao diện thường xuyên xuất…

giao-dien-trai-nghiem-nguoi-dung-tot

Giao diện trải nghiệm người dùng (UI) tốt là … (1)

Trong khi mỗi doanh nghiệp, công ty, thậm chí là cá nhân đang từng ngày xây dựng website của mình đẹp hơn, thông minh hơn, nhiều tính năng hơn thì chúng ta lại dễ quên đi trải nghiệm của người dùng. Đừng đứng từ góc nhìn của bạn mà nghĩ rằng người dùng cũng sẽ suy…