“VantayMedia là đội ngũ tạo ra sự đặc biệt và khác biệt cho từng website”, đó là suy nghĩ của riêng tôi của một coder về công ty đến thời điểm này

Tôi một coder cố gắng viết những dòng code ngắn gọn mà hiệu quả nhất và đây những dòng suy nghĩ cũng như những dòng code để nói chặng đường và cảm nhận về Công ty VantayMedia.

Công việc hiện tại, nó là công việc mà tôi đã định hướng từ những ngày đầu còn đi học.

Làm việc tại đây tôi nhận được sự thân thiện chỉ dạy về cách làm việc cũng như chuyên môn công việc và kỹ năng

Ngoài công việc, nơi này cho tôi sự thoải mái, thư giản bằng những buổi họp team, happy house, những chuyến đi chơi và company trip

Năm 2017

Năm 2018

“Tôi sẽ cùng VantayMedia nhảy thật cao và vương thật xa hơn nữa”

Sau cùng, Công ty VantayMedia đang là nơi vững bền đặt niềm tin của nhân viên và khách hàng. Hy vọng tương lai trên đà phát triển, với sự cống hiến của tôi cùng sự gắn kết với các thành viên công ty sẽ mang đến cho công ty sự phát triển ở tầm cao mới và bền vững hơn.